Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi har avsluttet en spennende og morsom innføringsperiode i stein. Se mer her:

Foto

Etter at vi har begynt å lære ett og annet om foto, har jeg tatt noen bilder.

Se mer her:

Mappeoppgaver

I dag var dagen da mappeoppgavene skulle være ferdig.

Se min besvarelse her:

Mappeoppgave 1:

Mappeoppgave 2:

Mappeoppgave 3:

Strikkingens Historie

Litt om strikkingens historie.

Strikking er en metode eller håndarbeidsteknikk for å lage tekstiler av garn (tråd) ved hjelp av strikkepinner. Strikkingen foregår ved at man har en rekke av garnløkker, kalt masker, på en strikkepinne og bruker en annen strikkepinne til å dra garnet gjennom en maske og derved lage en ny maske på den andre pinnen. Mange forskjellige typer garn, strikkepinner og strikketeknikker kan brukes for å framstille ulike stikkede strukturer som uansett teknikk består av løkker tredd gjennom hverandre. Strikking kan også gjøres på strikkemaskin.
Strikking av klesplagg var en viktig faktor i selvbergingen. Mange steder ble ull fra egne sauer kardet, spunnet, eventuelt farget og strikket til gensere, jakker, vamser og lignende. Lokalt ble der gjerne utviklet mønstersærtrekk, slik som selburose, som fortsatt brukes.

Klikk her for å lese mer:

Tovingens Historie

TOVINGENS HISTORIE

Å tove ull er en av verdens eldste teknikker. Man antar at filting av ull er en eldre teknikk enn spinnekunsten. Historisk er det steppefolk og nomadestammer i Øst, som Russland, Mongolia og Kina som har benyttet filt på den mest mangfoldige måten. Det er derfor kanskje ikke så rart at de største og eldste funnene av filt er fra Actai-fjellene i grenseområdet mellom Russland og Mongolia. Disse funnene daterer seg til ca. 600 år f. Kr. Dette funnet forteller om en mangesidig bruk av filt og en utstrakt dekorferdighet.

Klikk her for å lese mer:

I tekstil har vi jobbet en del med utprøving av materialer og teknikker.

.

.

.

.

.

.

.

Her er noe av det vi har gjort i ull og toving:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Og her er noe av det vi har gjort i strikking:

Border District

Border District

Denne utstillingen kretser rundt døden som et tabubelagt tema i vår tid og presenterer en rekke norske og utenlandske kunstnere, som med ganske forskjellige innfallsvinkler har tatt  for seg fenomenet. Noen uttrykker følelsen av tap og sorg etter at nærstående er gått bort, andre retter søkelyset mot alderdommens tilstander og status, eller reflekterer over våre holdninger til det ofte utenkelige selvmordet. Også betraktninger rundt det håpefulle spørsmålet om det finnes noe på den andre siden, om det finnes et liv etter døden, blir presentert.

Les mer her: