Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Om studiet

Studiet er rettet mot samtidskunst, og gjennomføres i samarbeid med eksterne institusjoner og profesjonelle kunstnere, kunstformidlere og konservatorer. 

Utøvende og skapende arbeid står sentralt i faget. Med utgangspunkt i en opplevelse, en idé eller en problemstilling arbeides det med å gi disse form og konkret uttrykk i materialer. Faget bidrar til allsidig kunnskaps- og personlighetsutvikling.

Klikk her for å lese mer.